Aktuality

Hospodaří a investuje město správně? Čísla to nepotvrzují.

Když se nedávno Václav Moravec ptal ve svém pořadu, proč není za hnutím ANO vidět po pěti letech žádné velké výsledky, odpověděl na to primátor Brna Vokřál způsobem, že je to proto, že např. v Brně nebylo po předchozí koalici nic udělané. Oponovala jsem panu Vokřálovi tím, aby se rozpomenul na kompletní opravu historického centra – nové Moravské náměstí, parkovací dům Domini, Zelný trh, opravy ulic Pionýrská, Milady Horákové, Minská a Horova, zahájení výstavby první etapy Janáčkova kulturního centra a desítky zateplených škol či školek a rozšíření jejich kapacit. 

Pokud se i vám zdá, že současná koalice vedená hnutím ANO a Žít Brno mnohé zanedbala a zapomněla rozvíjet naše město, pak věřte, že to dokládají také čísla. V letech 2010 až 2014 totiž skutečné čerpání investiční části rozpočtu nikdy nekleslo pod 2,2 miliardy korun. Jinými slovy město v té době masivně investovalo do svého rozvoje a to i v situaci, kdy na tom byla česká ekonomika poměrně špatně ve srovnání se současným stavem.  Dnes má brněnský rozpočet také díky lepší ekonomické situaci v zemi každoročně vyšší příjem na daních o 1,6 miliardy korun. Tedy můžeme si dovolit více naše město opravovat a rozvíjet. A teď pozor. I přesto, že se tuzemské ekonomice daří, a i přesto, že se zvětšila investiční část města, tak i přesto současná koalice investuje do rozvoje města pouze 1,7 miliardy korun. Tedy ještě méně, než tomu bylo za horší ekonomické situace v letech 2010 až 2014.

Když jsme v uplynulých čtyřech letech kritizovali zastavení a zpomalení rozvoje města, věděli jsme, že tento nelibý trend sebou nutně přinese obtíže, kterým budou muset bohužel obyvatelé našeho města čelit. Nejvíce se to ukázalo snad v dopravě a průjezdnosti města, ve stále vyšších cenách za bydlení, nemožnosti sehnat pro seniory byt v domovech atd. Brno bohužel nevyužilo v uplynulé době růst české ekonomiky a místo, aby masivně investovalo do rozvojových projektů, infrastruktury, tak svůj rozpočet spíše projídá. Čísla z brněnského rozpočtu to dokládají zcela jasně. Jestliže se totiž do roku 2014 (a dlouho před ním) investovalo v Brně ročně 2,2 miliardy korun do rozvoje, pak od roku 2015 už to bylo pouhých 1,7 miliardy korun, tedy o 500 milionů ročně méně. Celkem tedy Brno na investicích snížilo svůj příspěvek v letech 2015 až 2017 (tedy za tři roky) o 1,5 miliardy korun. Ptáme se, kde jsou tyto peníze?

Pokud jsme mluvili o současném hospodářském boomu, tak vězte, že ze státního rozpočtu získalo Brno na základě rozpočtového určení daní (RUD) v roce  2014 7,2 miliardy korun, v roce 2016 už to bylo 8,1 miliardy a v roce 2017 celých 8,8 miliardy. Tedy nárůst o 1,6 miliardy korun. Je jasné, že musíme vážit i stoupající nárůst cen, energií atd. Nicméně jenom na základě rozpočtového určení daní by mohlo Brno opravit minimálně čtyři velké komunikace (Veveří, Benešova, Štefánikova, Palackého), mohlo by mít de facto miliardu na stavbu jednoho ze sportovních stadionů a takto bychom mohli pokračovat. 

Je smutné, že namísto rozvoje zahájilo Brno cestu spíše experimentů, které nepřinášejí žádný rozvoj, ale jsou spíše jednorázovým „zkonzumováním“ rozpočtu nás Brňanů. Ještě není pozdě a mnohé můžeme zachránit. Tato příznivá ekonomika se totiž nemusí dlouho opakovat.

Investiční neschopnost města podílet se na rozvoji jeho obyvatel má pak za následky snížení investic do oblastí, které občané nejvíce potřebují. Tedy zajistit dopravní plynulost města, dostupné bydlení, péči o naše seniory v podobě výstavby nových domovů pro seniory atd. Je to škoda a promarněná šance této končící koalice. Při volbách v říjnu 2018 to však můžeme SPOLEČNĚ ZMĚNIT.