O mně

Poznejte mne více

Narodila jsem se v roce 1977, jsem vdaná a mám dvě děti. Nejvíc volného času trávím s rodinou, kromě ní se věnuji sportu a cestování a ráda navštěvuji divadlo.

V roce 2000 jsem úspěšně ukončila studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a o dva roky později jsem získala titul JUDr. v oboru Právo se specializací Občanské právo. V roce 2003 jsem složila advokátní zkoušky; i nyní se věnuji výkonu advokacie se zaměřením na občanské, obchodní a správní právo.

V ODS působím od roku 2002, ve stejném roce jsem se stala zastupitelkou městské části Brno-střed a v této funkci setrvávám dodnes. V období mezi lety 2006 a 2010 jsem působila jako zastupitelka města Brna a členka rady městské části Brno-střed. Následující čtyři roky jsem fungovala jako uvolněná zastupitelka městské části Brno-střed pro oblast legislativy a životního prostředí. Od roku 2016 jsem zastupitelkou Jihomoravského kraje.

1/1