Program
Sedm bodů pro Chytré Brno

2. DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Ceny bytů se skokově zvyšují, podmínky hypoték jsou stále přísnější. Brno má zastaralý územní plán, nové byty se nestaví. Bydlet v Brně je pro mnoho lidí takřka nedostupný sen, takže ve velkém odcházejí jinam. Proto chceme výrazně podpořit výstavbu nových bytů, umožnit privatizaci části bytového fondu a zbývající obecní bytový fond využívat efektivně a motivačně.

MĚSTO POD VEDENÍM ODS ZAJISTÍ:

  • dostupné bydlení
  • možnost privatizace bytového fondu
  • zabránění jakémukoli zvyšování daně z nemovitosti v Brně
  • rozšíření nabídky v oblasti studentského bydlení

DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Naším prvořadým cílem je zajistit novou bytovou výstavbu na plochách, kde s ní počítá současný územní plán. Město plánovaným bytům zajistí potřebnou infrastrukturu a napojení na komunikace a za poplatek k těmto sítím připojí jednotlivé investory a developery (kteří dokážou stavět rychleji a efektivněji než město). Dalším úkolem je zrychlení povolovacího procesu, kterého dosáhneme zvýšením efektivity jednotlivých odborů magistrátu a stavebních úřadů. Vedle těchto okamžitých opatření je však nezbytné co nejrychlejší přijetí nového územního plánu, který stanoví nové plochy pro bydlení.

K výstavbě bytů hodláme využít také brownfieldy, které už disponují veškerou infrastrukturou. Tyto dobře situované a snadno dostupné historické průmyslové areály již ztratily svůj původní účel a nyní jen čekají na další investice. Dobrým příkladem jsou areály bývalé Vlněny, Zbrojovky nebo Škrobáren.

PRIVATIZACE BYTOVÉHO FONDU

Přebujelý a zastaralý bytový fond města dnes zahrnuje téměř 30 000 bytových jednotek. Ty jsou však vesměs ve špatném stavu. Brno nedokáže takto rozsáhlý bytový fond efektivně spravovat ani udržovat. Jasnými příklady jsou Brno-střed a Brno-sever. Najdeme tu stovky zbytečně volných bytů, které bez nájemníků chátrají a město každý měsíc přichází o miliony korun z nájmů.

Nájemníci se logicky nechtějí pouštět do rekonstrukce, když byty nejsou jejich. Tak jako jinde platí, že nejlepším správcem nemovitosti je její majitel. Proto chceme městské bytové domy privatizovat – v prvé řadě ty, které nejde efektivně udržovat bez celkové rekonstrukce. Město se přesto nesmí zbavit všech domů, jeho bytový fond musí nadále sloužit slabším a ohroženým, například seniorům nebo zdravotně postiženým.

Při prodeji bytu musí získat mnohem víc peněz daná městská část. Dnes 90 % z ceny putuje do anonymního rozpočtu magistrátu.

Když ale necháme větší část peněz městským částem, zajistíme, aby peníze lépe sloužily v místě, odkud pocházejí, protože městské části jsou svým občanům mnohem blíže než centrální magistrát.

Ze zbylých peněz bude Brno financovat hlavně výstavbu pečovatelských domů pro seniory, protože se neustále zvyšuje průměrný věk obyvatel. Nejvíce ohroženou skupinou se stávají staří lidé, o které se nemohou postarat jejich rodiny, a proto je třeba na ně při plánování bydlení dostatečně myslet.

STOP ZVYŠOVÁNÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI

Nehospodárná správa města, nerozumné utrácení úspor a nekoncepční hospodaření politiky často láká k tomu, aby městský rozpočet „obohatili“ zvýšením daní nebo poplatků, jako je daň z nemovitosti. Takové snahy jsme v minulosti vždy odmítali a nehodláme na tom nic měnit. Zvýšení daně z nemovitosti v Brně by zasáhlo vlastníky bytů i jejich nájemníky. Zbytečně by ještě zhoršilo rozvoj a dostupnost bydlení v našem městě.

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA STUDENTSKÉHO BYDLENÍ

Město má dlouhodobě problém najít nájemníky pro velkometrážní byty (o ploše nad 100 m2), kterých má relativně hodně. Vysoký nájem spolu s náklady na energie si běžné rodiny často nemohou dovolit. Spolu s brněnskými vysokými školami proto připravíme projekt, který velké byty pronajme školám. Ty je pak nabídnou studentům jako alternativu bydlení na koleji.

DOSTUPNÉ BYDLENÍ
/CHYTRÉ MĚSTO

Díky digitálním, informačním a komunikačním technologiím je možné efektivněji spravovat majetek města. Zavedením moderních metod evidence majetku, včetně systémů a mobilních aplikací pro komunikaci s občanem, docílíme toho, že ke správě městského majetku bude přispívat samotný občan.

S oblastí městských bytů se také úzce pojí moderní způsoby komunikace občanů s úřady. Mobilní aplikace přinese koncept Smart Home (chytrý domov). Nájemce nebo rezident získá jednoduchou a efektivní metodu pro přímé nahlášení? závad na nemovitosti, aniž by musel hledat kontakty na správného úředníka.

Aplikace využívající dnešní technologie má přinášet jednoduchý způsob správy budov. Tedy umožňovat online řešení rutinních úkonů bez nutnosti návštěvy úřadů a trávení času v nekonečných frontách. Zejména se jedná o správu plateb nájemného, kontrolu úhrad nájemného či záloh na městem poskytované služby. Pomocí efektivní komunikace s nájemci se rychleji a levněji vyřeší urgentní havárie, lépe a s menšími náklady se naplánuje pravidelná údržba či dlouhodobá investice.

Získaná data budou sloužit k efektivnějšímu a lepšímu nakládání s městskými byty. Aplikaci následně bude možné přizpůsobit i pro pronájem velkometrážních bytů studentům ve spolupráci s vysokými školami. Budeme schopni snadno evidovat velikost jednotlivých bytů, jejich obsazenost i časové rezervace jednotlivých mladých nájemníků, čímž zajistíme jejich maximální využití a sekundárně také příjem pro jednotlivé městské části.