Program
Sedm bodů pro Chytré Brno

3. ROZVOJ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Brno je městem s jedinečnou architekturou, rozmanitými možnostmi kulturního vyžití a nádhernou okolní přírodou. Je městem univerzit, vědy a výzkumu. Poslední čtyři roky se však nerozvíjí a čerpá pouze z toho, co se podařilo nastavit v uplynulých obdobích. Neprosadily se například aktualizace územního plánu. Vznik nového územního plánu je stejně daleko jako před čtyřmi lety (i když je již řadu let připraven koncept). Zpracovávají se nekonečné studie, ale žádné projekty se nerealizují, nic se nedotahuje do konce. Je třeba dát Brnu nové impulzy. Nezůstaneme jen u plánů, maket a vizualizací, budeme naše vize opravdu naplňovat.

MĚSTO POD VEDENÍM ODS ZAJISTÍ:

  • nový územní plán
  • novou čtvrt s moderním železničním uzlem
  • kultivaci veřejného prostoru

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

Brno má jeden z nejstarších územních plánů v České republice. Současný plán má platnost pouze do konce roku 2022, stávající koalice v končícím období však neudělala téměř nic pro to, aby situaci napravila. Je to tedy na nás. Harmonický rozvoj města vyžaduje, abychom po letech odkladů a váhání konečně dopracovali nový územní plán. Bez něj bude Brno stagnovat.

NOVÁ ČTVRT S MODERNÍM ŽELEZNIČNÍM UZLEM

Po více než deseti letech aktivistických průtahů máme konečně jasno, kde bude stát nové hlavní nádraží. Moderní dopravní uzel ve variantě „u řeky“, který ODS vždy prosazovala, propojíme rychlou veřejnou dopravou s centrem města, zatímco na místě dnešního kolejiště vysadíme městské parky. Rozvoj jižní části města mezi historickým centrem a novým nádražím pokládáme za zcela klíčový pro celé Brno. Chceme tu vybudovat novou, snadno dostupnou čtvrť s bydlením v zeleni a pestrou nabídkou služeb.

KULTIVACE VEŘEJNÉHO PROSTORU

Brno musí být město pro lidi. Veřejný prostor – náměstí, ulice, parky, řeky a nábřeží, dokonce i Brněnská přehrada – to vše vyžaduje větší péči. Nové uspořádání města po postavení nového železničního nádraží nám umožní vybudovat jedinečnou soustavu parků. Rozšíříme a oživíme tak městské centrum. Dále budeme prosazovat větší otevření areálu Brněnského výstaviště veřejnosti pro volnočasové aktivity i kulturu.

Zajistíme efektivní systém čištění ulic i svozu odpadů. Přeplněné koše, exkrementy a odpadky v ulicích nejsou pro Brno dobrou vizitkou. Ve spolupráci s městskými firmami zajistíme provádění svozu odpadu v časech, kdy nebude blokovat dopravu.

ROZVOJ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
/CHYTRÉ MĚSTO

Realizace dobrých nápadů by neměla zůstat na půli cesty. Takovým příkladem je aplikace Brňáci pro Brno, jejíž potenciál bychom rádi využili naplno. Aplikace bude do budoucna pokrývat nejen hlášení nedostatků na komunikacích (díry, rozbité značky), ale kompletně celého mobiliáře města včetně městské zeleně. Umožníme občanovi komunikovat s městem o všem, co se kolem něj děje, od nahlášení rozbité lavičky po nefungující osvětlení, a také se podělit o nápady, jak zlepšit místa, kudy denně prochází.

Nové technologie nám mohou pomoci i při nakládaní s odpady. Rádi bychom zavedli chytrý svoz tříděného odpadu napojený nejen na chytré senzory umístěné přímo v podzemních kontejnerech na tříděný odpad. Zároveň chceme popularizovat mobilní aplikaci společnosti Sako a hlouběji ji integrovat do odpadové politiky města. Přímými objednávkami svozu odpadu se optimalizují trasy a průjezdy svážecích vozů, čímž se sníží finanční náklady i zatížení komunikací.