Program
Sedm bodů pro Chytré Brno

4. BEZPEČNOST

Každý chce žít ve městě, v němž se cítí bezpečně, ve dne i v noci. Pro pocit bezpečí v Brně může hodně udělat městská policie. Tu však dnes Brňané často vnímají jako represivní sílu, která má špatné priority (například odtahování vozidel). Městští strážníci by přitom měli hlavně pomáhat občanům. Změníme proto úkoly městské policie a budeme klást větší důraz na prevenci. Namísto dopravní agendy se strážníci budou více soustředit na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti. Posílíme tím ochranu životů, zdraví i majetku. Musíme chránit ty, kdo dodržují pravidla, před těmi, kdo je porušují.

MĚSTO POD VEDENÍM ODS ZAJISTÍ:

  • městskou policii, která bude na straně Brňanů
  • rozšířenou prevenci jako cestu k bezpečnému městu

MĚSTSKÁ POLICIE NA STRANĚ BRŇANŮ

Městská policie se musí více soustředit na hlídkování ve městě a řešení problémů občanů. V dopravní agendě má dávat přednost prevenci. Případné sankce musí být spravedlivé a přiměřené, drobné přestupky by lidé měli mít možnost vyřešit přes internet. Městská policie musí být vnímána jako partner, který vám poskytne pomoc, radu a ochranu.

Obnovíme program „Poznej svého strážníka“, který každého Brňana snadno propojí s těmi, kdo se starají o bezpečnost v jeho okolí. Strážníkům zároveň vytvoříme stabilní podmínky, abychom nepřicházeli o zkušené, dlouhodobě sloužící profesionály. Budeme motivovat zájemce o práci u Městské policie.

PREVENCE JAKO CESTA K BEZPEČNÉMU MĚSTU

Maximálně podpoříme kvalifikovanou práci s dětmi a mládeží. Snížíme tím kriminalitu a posílíme prevenci šikany.

Budeme finančně podporovat profesionální i dobrovolné hasiče, kterým zajistíme kvalitní vybavení a moderní zázemí. Využijeme lépe potenciálu dobrovolných hasičů při řešení krizových situací a odstraňování škod, zapojíme je rovněž do vzdělávání občanů v oblasti prevence, civilní ochrany a první pomoci.

Bereme vážně rizika terorismu a nejrůznějších nových hrozeb, žádná bezpečnostní opatření však nesmějí zbytečně omezovat běžný život ve městě.

Budeme se soustředit na posilování spolupráce místní komunity. Chceme podporovat projekty mezigenerační snášenlivosti a názorové tolerance. Obnovíme projekty zaměřené na bezpečnost seniorů. Podpoříme vznik „Seniorlinky“ napojené na městskou policii a posílíme kapacity stávajícího programu „Senior akademie“. Ve velkých parcích zavedeme službu asistenta v krizových situacích.

BEZPEČNOST
/CHYTRÉ MĚSTO

Bezpečnost nesmíme podceňovat. V rámci iniciativy „Osobní strážník“ bychom každému občanovi rádi poskytli veškeré bezpečí, které technologie umožňují. Pomocí vhodné mobilní aplikace lze zapojit do komunikace nejen hlas, ale i text, a to až do míry automatizovaných odpovědí (chatboty). Rádi bychom podpořili proaktivní řešení přestupků přímo mezi občanem a strážníkem on-line čili snadno a okamžitě.

Například dobrovolná evidence registračních značek automobilů v již existující aplikaci BKom může předcházet odtahům špatně parkujících vozidel. Notifikace na mobilu mohou informovat uživatele a dát mu možnost ihned reagovat na vzniklou situaci. Případnou úhradu za přestupek lze opět vyřešit on-line, integrací do stávajícího profilu občana v portálu BrnoID.

Pro naši bezpečnost je také zásadní zajistit osvětlení veřejných prostor, přechodů a některých dopravních úseků. Zasadíme se o využití osvětlení, které reaguje na lidský pohyb a rozsvítí se pouze v okamžiku, když se v okolí pohybují lidé, a to jak ve formě lamp, tak formou přechodů, které světelným signálem upozorní řidiče na chodce či cyklistu.