Program
Sedm bodů pro Chytré Brno

5. SOCIÁLNÍ PÉČE

Chceme dále zkvalitňovat sociální služby pro seniory, rodiny s dětmi, občany s různými druhy zdravotního postižení, osoby ohrožené sociálním vyloučením, pro každého, kdo se ocitne v krizové situaci.

MĚSTO POD VEDENÍM ODS ZAJISTÍ:

  • propracovanou péči o seniory a větší podporu handicapovaným
  • koncepci sociálního bydlení s jasnými pravidly
  • efektivní spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi

PROPRACOVANÁ PÉČE O SENIORY A VĚTŠÍ PODPORA HANDICAPOVANÝM

Budeme se snažit stavět nové domovy pro seniory, ale také rekonstruovat ty stávající a rozšiřovat kapacity v domovech pro seniory i v domech s pečovatelskou službou, kterých v Brně stále není dost.

Pomoci nám mohou zavedené neziskové organizace, které služby pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením poskytují. Tyto organizace si zaslouží naši podporu. Naším cílem je nabídnout Brňanům široké možnosti sociální péče i domácí asistence, aby lidé nemuseli čekat roky v pořadnících a mohli si zvolit takovou formu pomoci, která jim nejvíce vyhovuje.

Budeme usilovat o rozšíření služeb pečovatelské služby (24hodinová péče), podporovat budeme také centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře nebo odlehčovací služby, které rodinám pomáhají s péčí o blízké.

KONCEPCE SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ S JASNÝMI PRAVIDLY

Sociální bydlení je důležitou složkou sociálních služeb pro občany, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. V Brně však tato oblast nemá smysluplnou koncepci. Vytvoříme alternativní systém sociálního bydlení s pevnými pravidly (kritéria pro přidělení bytu, důraz na placení nájmu). Projekt „Housing First“, který zahájila stávající koalice, vnímáme spíše jako experiment, na který doplácejí ostatní nájemníci městských bytů.

EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE S NESTÁTNÍMI NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

Vedle služeb poskytovaných přímo městem budeme podporovat i neziskové organizace, které v Brně dlouhodobě působí v oblastech služeb pro rodiny s dětmi, péče o seniory a osoby se zdravotním postižením nebo péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením. Chceme z městského rozpočtu přispívat na užitečná zavedená zařízení a jejich služby. Partnerství s vybranými dobře fungujícími organizacemi řeší sociální problémy lépe než centrální, plošný přístup.

Jednou z možností je, aby tyto organizace spravovaly vybrané městské bytové domy, ve kterých by bydlely ohrožené skupiny obyvatel, a poskytovaly při tom příjemcům sociálních služeb systematické poradenství, pokud by spolupracovali a dodržovali striktně definované podmínky užívání. Obecně musí platit, že nárok na sociální pomoc je třeba vymezit jasnými pravidly.

Město Brno nemůže zastupovat roli neziskových organizací, ale pokud jim svěří do správy svůj majetek, může efektivně pomoci těm, kdo o pomoc skutečně stojí. Dnes se na pomoc několika stovkám rodin vydávají desítky milionů korun, lze to však udělat levněji a efektivněji.

SOCIÁLNÍ PÉČE
/CHYTRÉ MĚSTO

Chytrá města podporují koordinovanou zdravotnickou péči. Jedná se o síť zdravotnických zařízení propojenou moderními technologiemi, díky níž je možné získat od města přesné informace o kapacitách zdravotnických či odlehčovacích zařízení v okolí. Rádi bychom vytvořili centralizovaný přehled těchto služeb na území Brna. Každý občan tak bude mít možnost získat pomoc pro svou rodinu co nejjednodušším způsobem, bez zdlouhavého vyhledávání a obvolávání jednotlivých míst.