Program
Sedm bodů pro Chytré Brno

6. KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

Součástí dobrého života v Brně je relaxace ve volném čase, třeba při setkáních s přáteli, ale také aktivní odpočinek, kulturní či sportovní vyžití.

MĚSTO POD VEDENÍM ODS ZAJISTÍ:

 • rozšířenou kulturní nabídku
 • podporu mládežnického i vrcholového sportu
 • dostatek dostupných a vhodných sportovišť
 • příležitosti pro relaxaci a volný čas

ROZŠÍŘENÁ KULTURNÍ NABÍDKA

Brno financuje kulturu v porovnání s jinými městy velmi štědře, peníze však pocházejí převážně z vlastních zdrojů. Budeme usilovat o koncepčnější řešení: nejvýznamnějším brněnským kulturním institucím by prospělo vícezdrojové financování a příprava dlouhodobého finančního výhledu. U některých je namístě změnit zřizovatele, například Národní divadlo v Brně by měl zřizovat stát, u jiných by město mohlo figurovat jako jeden ze spoluzřizovatelů.

Budeme i nadále podporovat všechny kulturní příspěvkové organizace města Brna, vedle toho vytvoříme systém dlouhodobé podpory ostatních kulturních institucí, které město obohacují. Zavedeme princip, že část z peněz investovaných do kultury půjde na nákup nových výtvarných děl do veřejného prostoru.

 • V bývalé věznici na Cejlu podpoříme vznik památníku obětem komunismu.
 • Vytvoříme novou městskou výtvarnou nadaci na podporu mladých výtvarných umělců.
 • Podpoříme dokončení projektu Janáčkova kulturního centra, tzn. výstavby vlastního koncertního sálu a nalezení efektivního modelu provozování tohoto zařízení.
 • Zajistíme spolupráci kulturních institucí různých zřizovatelů (např. Muzeum města Brna, Moravská galerie, Moravské zemské muzeum) a nestátních kulturních podniků tak, aby na základě jejich společného potenciálu vznikaly jedinečné, inovativní kulturní akce, festivaly či výstavy.
 • Podpoříme společný potenciál brněnských památkových vil. Prosadíme jeho doplnění o Arnoldovu vilu a nalezneme novou podobu prezentace celého areálu.
 • Budeme více využívat potenciálu vysokých škol s uměleckým zaměřením při kulturní prezentaci města.
 • Budeme i nadále podporovat nízkoprahové a kulturní projekty, které vytváří příležitosti k setkávání Brňanů (muzejní noc, noc kostelů, noc divadel) a napomáhají oživení veřejných prostorů města či připomínají historickou a kulturní identitu města (městské slavnosti, festival Ignis Brunensis, Den Brna apod.)
 • Budeme usilovat o výrazně vyšší kulturní využití prostoru Brněnského výstaviště (např. divadlo od arch. Králíka).

PODPORA MLÁDEŽNICKÉHO I VRCHOLOVÉHO SPORTU

Za kostru sportovního života ve městě považujeme sportovní kluby a oddíly. Umožňují pohybový rozvoj dětí, vychovávají vrcholové sportovce a jsou otevřené i rekreačním sportovcům. Proto jim chceme poskytnout maximální součinnost pro jejich činnost a rozvoj.

Budeme rovněž usilovat o to, aby se v Brně konaly významné mezinárodní sportovní akce a Brno se profilovalo jako město sportu.

V oblasti sportu chceme

 • vytvořit jasné podmínky financování mládeže,
 • podporovat kluby na základě jejich výsledků,
 • zlepšit podporu handicapovaných a seniorů.

Budeme podporovat organizace, které spolupracují se školami a zajišťují volnočasové aktivity dětí a studentů. Vytvoříme dotační program na zvýšení počtu trenérů a cvičitelů pro děti a mládež, zdravotně postižené a seniory.

DOSTATEK DOSTUPNÝCH SPORTOVIŠŤ

Efektivně rozšíříme sportovní infrastrukturu. Každý občan města má mít možnost sportovat v dosahu svého bydliště. Využijeme při tom jak sportovní kluby, tak stávající vnitřní i venkovní sportoviště městských částí a základních škol.

Budeme spolupracovat s investory, kteří chtějí v Brně budovat rekreační i klubová sportoviště. Podpoříme řadu sportovních projektů na území Brna, pokud se na ně podaří zajistit financování i z jiných zdrojů než z městského rozpočtu. Například:

 • výstavbu nové hokejové haly v areálu brněnského výstaviště,
 • jedinečnou sportovní zónu v oblasti ulice Vodova pro sportování mládeže a pořádání mezinárodních sportovních akcí,
 • velodrom v areálu Hněvkovského,
 • vodácký kanál Pisárky,
 • víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně-Žabovřeskách,
 • aquapark a wellness v Městském plaveckém stadionu za Lužánkami,
 • bazén v Židenicích,
 • rozvoj areálu Kraví hora,
 • využití ploch areálu Brněnských veletrhů pro volnočasové aktivity široké veřejnosti.

RELAXACE A VOLNÝ ČAS

Zvelebíme Brněnskou přehradu. Chceme pro její návštěvníky jednoduchou dopravní dostupnost, jednoduchou orientaci, navýšení odpočinkových ploch a kvalitní servis.

Brněnská přehrada je opět místem nabízejícím kvalitní koupání a rekreaci, nezbytně se však musí změnit i její zázemí. Především příjezd k přístavišti, který je v současné době zanedbanou oblastí s nevkusnými prodejními stánky, s naprosto nevyhovujícími komunikacemi pro pěší i cyklisty a s palčivým nedostatkem parkovacích míst.

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS
/CHYTRÉ MĚSTO

Slabinou moderních měst se stává izolovanost jejich občanů. Chtěli bychom podpořit setkávání občanů a efektivní využití městského prostoru pro kulturu, sport a relaxaci. Díky mobilní aplikaci stávajícího portálu GoToBrno s napojením na mobilní předprodej lístků si budou moci Brňané doporučovat konkrétní akce, místa, aktivity a vzájemně se tak zapojovat do společného života v Brně.

Rádi bychom také doplnili do městských odpočinkových zón wi-fi hotspoty, u kterých se Brňané budou moci bezplatně připojit k internetu.