O mně

Poznejte mne více


JUDr. Markéta Vaňková je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2000), o dva roky později zde získala doktorský titul a od roku 2003, kdy složila advokátní zkoušky, se věnovala ve své advokátní kanceláři zejména občanskému, obchodnímu a správnímu právu.

Již v průběhu studií se zajímala o problematiku obecní samosprávy, následně v rodném Brně vstoupila do veřejného života. Zastupitelkou největší brněnské městské části Brno-střed je od roku 2002, ve volebním období 2006–2010 zde byla i členkou rady, následující čtyři roky pak uvolněnou zastupitelkou pro oblast legislativy a životního prostředí. V letech 2006–2010 byla členkou Zastupitelstva města Brna, uspěla také ve volbách v roce 2018. Primátorkou města Brna je od 20. listopadu 2018.

Primátorce bylo zastupitelstvem svěřeno zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti financí a rozpočtu, marketingu, cestovního ruchu a zahraničních vztahů, vnější a vnitřní kontrolní činnosti, civilního nouzového a obranného plánování a veřejného pořádku.

Kromě účasti v orgánech městem vlastněných společností, což vyplývá z funkce primátorky, je Markéta Vaňková také předsedkyní správní rady Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje.


Markéta Vaňková is a graduate of the Faculty of Law of the Masaryk University (2000), two years later she received her doctoral degree, and since 2003, when she passed the bar examination, she worked in her law office focusing mainly on civil, commercial, and administrative law.

Already during her studies, she was interested in the issues of municipal self-government and then entered public life in her home city of Brno.

Since 2002, she has been a representative of the Brno largest city district, Brno-centre, in the election term 2006–2010 she was also a member of the Council, and for the next four years she was a full-time representative for legislation and environment.

In the years 2006–2010, she was a member of the Brno City Assembly, and she also succeeded in the elections in 2018. She has been the Mayor of the City of Brno since 20th November 2018. 
The Mayor has been entrusted by the Brno City Council with specific tasks within autonomous powers in the areas of finance and budget, marketing, tourism and foreign relations, external and internal control activities, civil emergency and defence planning, and public order.

In addition to participating in the bodies of city-owned companies, which results from the position of Mayor, Markéta Vaňková is also the chairwoman of the Board of the Social Endowment Fund of the City of Brno and the South Moravian Region.

1/1